Szerkesztőség

 

Bencsik Péter
szerkesztő
E-mail: bencsikp@yahoo.com
Munkahely: SZTE BTK Jelenkortörténeti Tanszék
Kutatási terület: Kelet-Közép-Európa és Magyarország 1945 utáni történelme; Csehszlovákia története
Levelezési nyelv: angol, német
Deák Ágnes (1960)
főszerkesztő
E-mail: deakagnes@yahoo.com
Munkahely: SZTE Modernkori Magyar Történeti Tanszék
Kutatási terület: A Habsburg birodalom története a 18-19. században, 19. századi eszmetörténet
Levelezési nyelv: angol, német, francia
Galamb György (1960)
szerkesztő
E-mail: galamb@hist.u-szeged.hu
Munkahely: SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék.
Kutatási területe: vallási- és eretnekmozgalmak; koldulórendek; politikai gondolkodás, magyar-itáliai egyházi és kulturális kapcsolatok a középkorban
Levelezési nyelv: francia, olasz
Hunyadi Zsolt (1970)
szerkesztő
E-mail: hunyadiz@hist.u-szeged.hu 
Munkahely: SZTE BTK, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
Kutatási terület: középkori egyháztörténet (szerzetes lovagrendek, pápai-magyar kapcsolatok); jogtörténet; keresztes hadjáratok története
Koszta László
(1962–2015)
szerkesztő
Munkahely: SZTE BTK, Középkori Magyar Történeti Tanszék
Kutatási terület: középkori egyháztörténelem, különös tekintettel a magyar egyház 11-14. századi történetére (kanonokok, egyházi igazgatás, egyházszervezés, missziós tevékenység)
Papp Sándor (1965)
szerkesztő
E-mail: papps@hist.u-szeged.hu
Munkahely: SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
Kutatási terület: Az Oszmán Birodalom és a nyugati diplomácia; az Oszmán Birodalom és vazallus államai; Erdély 16–17. századi története
Levelezési nyelv: német, török, angol
Pelyach István (1959)
szerkesztő
E-mail: pelyach.istvan@pmail.hu
Munkahely: SZTE BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék
Kutatási terület: 1848/1849 politika- és hadtörténete; a Kossuth-emigráció története
Levelezési nyelv: német
Szász Géza (1967)
szerkesztő
E-mail: szaszgeza@gmail.com
Munkahely: SZTE BTK Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Kutatási terület: 18-19. századi művelődéstörténet; francia-magyar kapcsolatok; utazási irodalom
Levelezési nyelv: francia
Tamás Ágnes
szerkesztő
E-mail: tagnes83@yahoo.com
Munkahely: SZTE BTK Jelenkortörténeti Tanszék
Kutatási terület: 19–20. századi magyarországi és külföldi vizuális források, elsősorban élclapok, karikatúrák, valamint sajtófotó kutatása, sajtótörténet és sajtóirányítás.
Levelezési nyelv: angol, német
Tomka Béla
szerkesztő
E-mail: tomka@hist.u-szeged.hu
Munkahely: SZTE BTK Jelenkortörténeti Tanszék
Kutatási terület: 20. századi magyar és egyetemes történelem; történeti összehasonlítások
Levelezési nyelv: angol, német
Tóth Hajnalka (1976)
szerkesztő
E-mail: hajnalka.toth76@gmail.com
Munkahely: SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
Kutatási terület: Habsburg–magyar–oszmán határvidéki érintkezés; Oszmán–Habsburg diplomáciai kapcsolatok; végvidéki és végvári katonaság; a visszafoglaló háború (1883–1699) hadtörténete
Tóth Szergej
(1955–2023)
szerkesztő
E-mail: toth@jgypk.szte.hu
Munkahely: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Kutatási terület: a Szovjetunió története; szemiotika; városi tünettan
Levelezési nyelv: orosz, angol
Vajda Zoltán (1967)
szerkesztő
E-mail: vajda@lit.u-szeged.hu
Munkahely: SZTE, Angol-Amerikai Intézet
Kutatási területe: 19. századi amerikai eszmetörténet, a polgárháború előtti Dél története, a populáris kultúra története az angolszász kultúrákban, történelmi szövegek retorikai szempontú elemzése
Levelezési nyelv: angol
Vukman Péter
(1980)
szerkesztő
E-mail: vuximaxi@gmail.com
Munkahely: SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
Kutatási terület: Jugoszlávia története a 20. században; a Balkán-félsziget története
Wirt Letícia
(1989) szerkesztőségi titkár
E-mail: lettiwirt@gmail.com
Munkahely: SZTE BTK Tanulmányi Osztály

A szerkesztőség közös e-mail címe:
aetas@mail.u-szeged.hu