• Megjelent az Aetas 2023/4. száma

    Tanulmányok Fóti Miklós: Szeged 16. századi szandzsákbégjei  Balogh Máté: Egy kimagasló szervitori karrier. Id. felsőkáldi Káldy Ferenc Batthyány I. Ádám szolgálatában  Borbély Zoltán: „…fő nélkül csak egy nap sem jó volna  azt a földet hadni”. A felső-magyarországi főkapitányi tisztség hatásköre  Homonnai Drugeth János főkapitány példáján keresztül  Végh Ferenc: Kanizsától Olmützig. Magyar végvári alakulatok a harmincéves háború  birodalmi hadszínterein (1642)  Illés Imre Áron: A városi követségek helyi szabályozása  a Római Birodalomban    Műhely Erdei Iván Márk: Egy fiatal főúr helykeresése  a magyar arisztokrácia köreiben. Zrínyi Ádám küzdelme a muraközi és légrádi kapitányi cím elnyeréséért két 1687 nyarán Batthyány II. Kristófhoz írt levele tükrében  Szebenyi Gábor: Radonay Mátyás zalavári apát és kapitány,  Pécs…

  • Megjelent az Aetas 2022/2. száma

    Tanulmányok Zsoldos Attila: Az Aranybulla megújítása 1231-ben Bárány Attila: János király és a Magna Carta  Pósán László: A Valdemár-háborúk és a stralsundi béke  Hunyadi Zsolt: Konvent, generális káptalan, perjelségek: a johannita „hálózat” a középkorban  Műhely  Kovács Attila: A kazár és a magyar törzsszervezet összevetése. A szakrális és a kettős uralmi rendszer kérdésének új megközelítése  Novák Ádám: Sokpecsétes oklevelek a Cillei család levéltárából  Múltidéző Székely Melinda: Plinius Egyiptomról és Aethiopiáról. C. Plinius Secundus Maior: Naturalis historia VI.  Halmágyi Miklós: A gyulai vár kapujánál. Szerémi György anekdotájának valóságelemei  Kitekintés Pásztor Pálma: Történelem és aktuálpolitika: sajtóbotrány A száműzött Rákóczi körül  Határainkon túl Híd vagy sziget? Beszélgetés Lupescu Makó Mária kolozsvári történésszel (Az interjút készítette: F. Romhányi Beatrix)  Lupescu Makó Mária műveinek bibliográfiája …