Megjelent az Aetas 2022/2. száma

Tanulmányok

Zsoldos Attila: Az Aranybulla megújítása 1231-ben

Bárány Attila: János király és a Magna Carta 

Pósán László: A Valdemár-háborúk és a stralsundi béke 

Hunyadi Zsolt: Konvent, generális káptalan, perjelségek: a johannita „hálózat” a középkorban 

Műhely 

Kovács Attila: A kazár és a magyar törzsszervezet összevetése. A szakrális és a kettős uralmi rendszer kérdésének új megközelítése 

Novák Ádám: Sokpecsétes oklevelek a Cillei család levéltárából 

Múltidéző

Székely Melinda: Plinius Egyiptomról és Aethiopiáról. C. Plinius Secundus Maior: Naturalis historia VI. 

Halmágyi Miklós: A gyulai vár kapujánál. Szerémi György anekdotájának valóságelemei 

Kitekintés

Pásztor Pálma: Történelem és aktuálpolitika: sajtóbotrány A száműzött Rákóczi körül 

Határainkon túl

Híd vagy sziget? Beszélgetés Lupescu Makó Mária kolozsvári történésszel (Az interjút készítette: F. Romhányi Beatrix

Lupescu Makó Mária műveinek bibliográfiája 

Lupescu Makó Mária: „…kinek kezénél, úgymint öregbinkénél jószágunkról való leveleink állottanak”. Adalékok a középkor végi–16. századi családi levéltárak kérdéséhez 

Figyelő

A dinasztia szolgálatában: közügyek, hivatal és igazgatás az Anjouk országaiban
(Les officiers de la chose publique dans les territoires angevins [XIIIe–XVe siècle]: vers une culture politique? Gli ufficiali e la cosa pubblica nei territori angioini [XIII–XV secolo]: verso una cultura politica? Études réunies par Thierry Pécout, École française de Rome, 2020)
Gálffy László

A hatalom részesei. Újabb könyv az országgyűlések történetéről
(Fazekas István – Gebei Sándor – Pálosfalvi Tamás: Rendi országgyűlések a Magyar Királyságban a 18. század elejéig. Országház Könyvkiadó, Budapest, 2020)
Csukovits Enikő

A hódoltság történetének ismeretlen területe: a horvát határvidék és egyházi intézményei 
(Molnár Antal: Magyar hódoltság, horvát hódoltság. Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2019)
H. Németh István

Protestáns asszonyi példaképek a 18. századi Erdélyből 
(V. László Zsófia: Példás asszonyok. Női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében (1711-–1825). Ráció Kiadó, Budapest, 2020)
Géra Eleonóra

Új használati utasítás érkezett a felvilágosodáshoz! 
(Antoine Lilti: L’héritage des Lumières. Ambivalences de la modernité. EHESS, Gallimard, Seuil, Paris, 2019)
Balázs Péter

Utazás az örmény eredet nyomában 
(Bálint Kovács – Grigor Grigoryan [Hg.]: Der Reisebericht des Minas Bžškeanc’ über die Armenier im östlichen Europa [1830]. Böhlau Verlag, Köln, 2019)
Mihályi Dorottya