• Megjelent az Aetas 2018/3. száma

    Tanulmányok KEDVES GYULA Tehetség és tapasztalat. Görgei Artúr és Aulich Lajos együttműködése 1848–1849-ben HAJAGOS JÓZSEF „Én nem tántorodhatom meg benne…” Görgei Artúr és Leiningen-Wester­burg Károly tábornokok kapcsolata a szabadságharcban KEMÉNY KRISZTIÁN „Tüntetés” a fővezér ellen? Görgei Artúr, Asbóth Lajos és a II. hadtest tisztikarának nyilatkozata (1849. június 22.) HERMANN RÓBERT A tábornok neje. Görgei Artúr felesége, Adèle Aubouin ZÁVODSZKY GÉZA Pethő Sándor találkozása Görgei Artúrral CSORBA GYÖRGY Árulótól a nemzeti hősig. Görgei Artúr megítélése az országgyűléseken, 1861–1990 Műhely ZAKAR PÉTER Vécsey Károly gróf különös házassága Múltidéző A tábornok – szokatlan nézőpontokból. Négy emlékirat Görgei Artúrról (Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Hermann Róbert) Elmélet és módszer…