Bemutatkozás

 

“AETAS has established itself in the space of a few years as an important journal, open to international achievements in historical scholarship, and representing an alternative and refreshing view particularly on matters Hungarian and European.”

János M. Bak

Professor Emeritus of British
Columbia, Professor at the Central
European University, Budapest

Az 1985-ben alapított AETAS történettudományi folyóiratot az AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület 1990 óta jelenteti meg. Szerkesztői elsősorban a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének oktatói közül kerülnek ki. Az alapítás óta eltelt évtizedekben az AETAS elismert helyet vívott ki magának a hazai történeti periodikák sorában. Évente négy tematikus számunk jelenik meg, amelyek a magyar és az egyetemes történelem különböző időszakait és problémáit fogják át. Lektorált folyóiratunkban főként történeti tárgyú tanulmányokat, forrásokat, kritikákat, ismertetéseket, interjúkat teszünk közzé, de szívesen fogadunk írásokat más társadalomtudományokat művelő szerzőktől is.

Arra törekszünk, hogy a magyar történettudományban régi hagyományokkal rendelkező politikatörténet-írás mellett a gazdaság- és a társadalomtörténet, az eszme- és a kultúrtörténet terén születő új kutatási eredményeket is bemutassuk. Szeretnénk, ha folyóiratunk a különböző társadalomtudományok között zajló párbeszéd színteréül szolgálna.

Céljaink között szerepel továbbá az is, hogy a mai nemzetközi történetírás elméleti és módszertani problémafelvetéseit ismertebbé tegyük a hazai szakmai közönség számára. „Elmélet és módszer” című rovatunkban rendszeresen bemutatjuk a kortárs történetírás új utakon járó kutatóit és irányzatait fordítások, illetve tevékenységük értékelését megkísérlő elméleti jellegű írások segítségével.

Rendszeres publikációs lehetőséget kínálunk fiatal kutatók számára, és fontosnak tartjuk, hogy Határainkon túl rovatunkban bemutassuk a szomszédos országokban dolgozó, illetve a magyar történelem problémáival foglalkozó külföldi kollégáinkat.

[VISSZA]