Megjelent az Aetas 2023/4. száma

Tanulmányok

Fóti Miklós: Szeged 16. századi szandzsákbégjei 

Balogh Máté: Egy kimagasló szervitori karrier. Id. felsőkáldi Káldy Ferenc Batthyány I. Ádám szolgálatában 

Borbély Zoltán: „…fő nélkül csak egy nap sem jó volna  azt a földet hadni”. A felső-magyarországi főkapitányi tisztség hatásköre  Homonnai Drugeth János főkapitány példáján keresztül 

Végh Ferenc: Kanizsától Olmützig. Magyar végvári alakulatok a harmincéves háború  birodalmi hadszínterein (1642) 

Illés Imre Áron: A városi követségek helyi szabályozása  a Római Birodalomban 

 

Műhely

Erdei Iván Márk: Egy fiatal főúr helykeresése  a magyar arisztokrácia köreiben. Zrínyi Ádám küzdelme a muraközi és légrádi kapitányi cím elnyeréséért két 1687 nyarán Batthyány II. Kristófhoz írt levele tükrében 

Szebenyi Gábor: Radonay Mátyás zalavári apát és kapitány,  Pécs öntörvényű püspöke 

Gonda Bence: Sárkányok a Kanizsával szembeni végvidéken. Katonai karriertörténetek vázlata a 17. századból 

 

Elmélet és módszer

Szabados János: A 17. század első felének  Habsburg–oszmán diplomáciája. Források és lehetséges kutatási irányok 

Cziráki Zsuzsanna: Kora újkori oszmán vonatkozású dokumentumok  a bécsi Haditanács levéltári hagyatékában 

 

Figyelő

Erdős Zoltán: Mohács megértéséhez (Mohács szimfónia – Tanulmányok a mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeiből: Mohács Symphony – Studies on the new research achievements on the Battle of Mohács 1526. Szerk. Varga Szabolcs – Türk Attila. Budapest: Martin Opitz Kiadó – PPKE BTK Régészettudományi Intézet – Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága – Mohács 500 Egyesület, 2022. [Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia])

Borovi Dániel: Egy emlékműállítás anatómiája (Debreczeni-Droppán Béla: A múzeumkerti Arany-szobor. [Biblioteca Humanitatis Historica 20.] Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2022.)

Deák Ágnes: Tudomány, katolicizmus,  összbirodalmi patriotizmus és konzervatív politika metszéspontján (Christof Aichner Brigitte Mazohl [Hg.]: Die Korrespondenz des Ministers für Cultus und Unterricht Leo Thun-Hohenstein [18491860]. Auswahledition zu den Reformen von Unterricht und Bildung in der Habsburgermonarchie. Unter Mitarbeit von Tanja Kraler. WienKöln: Böhlau Verlag, 2022. [Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Bd. 122.])

 

A fordításokat Rakovszky András készítette.