Megjelent az Aetas 2018/3. száma

Tanulmányok

KEDVES GYULA
Tehetség és tapasztalat. Görgei Artúr és Aulich Lajos együttműködése 1848–1849-ben

HAJAGOS JÓZSEF
„Én nem tántorodhatom meg benne…” Görgei Artúr és Leiningen-Wester­burg Károly tábornokok kapcsolata a szabadságharcban

KEMÉNY KRISZTIÁN
„Tüntetés” a fővezér ellen? Görgei Artúr, Asbóth Lajos és a II. hadtest tisztikarának nyilatkozata (1849. június 22.)

HERMANN RÓBERT
A tábornok neje. Görgei Artúr felesége, Adèle Aubouin

ZÁVODSZKY GÉZA
Pethő Sándor találkozása Görgei Artúrral

CSORBA GYÖRGY
Árulótól a nemzeti hősig. Görgei Artúr megítélése az országgyűléseken, 1861–1990

Műhely

ZAKAR PÉTER
Vécsey Károly gróf különös házassága

Múltidéző

A tábornok – szokatlan nézőpontokból. Négy emlékirat Görgei Artúrról (Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Hermann Róbert)

Elmélet és módszer

TOMKA BÉLA
Erőszak a történelemben: jelentések és hosszú távú trendek

Kitekintés

„…a történettudományt is elérte az a szemléleti fordulat, amely a forrásokat már szemantikai szempontból is szemügyre veszi.” Beszélgetés Gergely Andrással (Az interjút készítette: Pelyach István, szerkesztette: Rotár Krisztina)

Gergely András műveinek válogatott bibliográfiája

Figyelő

Magyar és oszmán összecsapások 1601-ben
(Bagi Zoltán Péter: „Én alig vóltam erősb és rettenetesb harczon és viadalon, mint ez vala.” A keresztény és az oszmán fősereg harca 1601-ben. Iszkaszentgyörgyi Községi Önkormányzat, Iszkaszentgyörgy, 2016.)
BARÁTH ZSOLT

A „kisebbség többsége”, avagy nemzetállamok a birodalmak romjain
(Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés: Birodalmak és nemzet­államok a közép-európai régióban [1848–1938]. Szerkesztette Szarka Lász­ló. Országház Könyvkiadó, Budapest, 2017.)
BÁLINT ZSOLT

Egy elfelejtett sikerről – szakszemmel
(Dénes Tamás – Szegedi Péter: Az 1938-as magyar VB-ezüst, és ami mö­götte van. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018.)
N. PÁL JÓZSEF

A magyar–arab kapcsolatok története
(J. Nagy László: Magyarország és az arab világ 1947–1989. JATEPress, Sze­ged, 2017.)
BALOGH ÁDÁM

Az utolsó belga tabu
(Bruno Cheyns: Léon Degrelle. De Führer uit Bouillon, Antwerpen, Vrijdag, 2017.)
ZÁGONI-BOGSCH GERGELY

A fegyvertelen hadsereg
(Győri Szabó Róbert: FC Katalónia. A Barça és a katalán függetlenség. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016.)
IFJ. PÁL JÓZSEF